Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
อำนาจหน้าที่
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการชุมชน
ชุมชนบ้านคลองมะขาม ม.๓ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนบ้านคลองสาหร่าย ม.๔ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนตลาดสดโพธิ์ทอง ม.๕ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนบ้านตลาดเหนือ ม.๖ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนบ้านห้วยลิงตก ม.๗ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนบ้านอินทประมูล ม.๓ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านอินทประมูล ม.๔ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านวัดป่ามุนี ม.๕ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านวัดใหม่บุญศิริ ม.๖ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านวัดใหม่บุญศิริ ม.๗ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านวัดเกาะ ม.๑ ตำบลบางพลับ
ชุมชนบ้านวัดเกาะ ม.๒ ตำบลบางพลับ
ชุมชนบ้านวัดเกาะ ม.๓ ตำบลบางพลับ
การบริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจพึงพอใจการให้บริการ
E-service
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
ช่องทางแจ้งเรื่องเรียนการทุจริต
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันการทุจริตฯ 4ปี
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรมเทศบาล
ดาวน์โหลดเอกสารราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การสุขาภิบาลอาหาร
แนวคิดและหลักการด้านสุขาภิบาล
มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาราชการ 2540 รวม 5 เรื่อง (09 ต.ค. 2562)  
ประชาสัมพันธ์การต่อสัญญาเช่าแผง(ล็อค)ที่วางขายของ ตลาดสดเทศบาล (03 ก.ย. 2562)  
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกองทุนหลักประกันระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง (29 ส.ค. 2562)  
ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซี่ยน (23 ส.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงตนรับเบี้ยยังชีพ (06 ส.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (02 ก.ค. 2562)
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (25 มิ.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (07 พ.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์งานสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (29 เม.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์โรคที่เกิดจากภาวะอากาศร้อน (19 เม.ย. 2562)
เทศบัญญัติด้านสาธารณสุข 5 เรื่อง ปี 2562 (01 เม.ย. 2562)
ประกาศใช้เทศบัญญัติด้านสาธารณสุข ปี พ.ศ.2562 (01 เม.ย. 2562)
โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒ ประจำป... (28 มี.ค. 2562)
แบบป้ายประชาสัมพันธ์ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. จ.อท (22 มี.ค. 2562)
กำหนดการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า (20 มี.ค. 2562)
ความรุ้เรื่องพิษสุนัขบ้า (20 มี.ค. 2562)
สัญญาณเตือนคลอดก่อนกำหนด (08 มี.ค. 2562)
ชีวิตลูกอยูในมือแม่ (08 มี.ค. 2562)
ฝาากครรภ์เร็วปลอดภัยกว่า (08 มี.ค. 2562)
อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด (08 มี.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กาชาดจังหวัดอ่างทองและเทศ... (09 ต.ค. 2562)  

วันอังคารที่ ๒๔ กันยายน พ... (24 ก.ย. 2562)  

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉ... (28 ก.ค. 2562)  

ด้วยสภาเด็กและเยาวชนเทศบา... (26 ก.ค. 2562)

กิจกรรมการส่งเสริมการปลูก... (25 ก.ค. 2562)

โครงการจิตอาสา พาสุขใจ โด... (03 ก.ค. 2562)

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก... (26 มิ.ย. 2562)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อ... (17 พ.ค. 2562)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อ... (17 พ.ค. 2562)

เทศบาลตำบลโพธิ์ทองร่วมจัด... (17 พ.ค. 2562)

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จั... (16 พ.ค. 2562)

โครงการ "๑ อำเภอ ๑ ถนนเฉล... (15 พ.ค. 2562)

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ปร... (08 พ.ค. 2562)

โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก ... (02 พ.ค. 2562)

กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ปร... (13 เม.ย. 2562)

โครงการประชารัฐสร้างสุข"พ... (06 ก.พ. 2562)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อ... (05 ก.พ. 2562)

ร่วมโครงการโพธิ์ทองนิทรรศ... (30 ม.ค. 2562)

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา... (10 ม.ค. 2562)

เทศบาลตำบลโพธิ์ทองจัดกิจก... (10 ม.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับ-ครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องสูบน้ำ (16 ก.ย. 2562)  
การตรวจรับซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๐๘๑ อ่างทอง (30 ส.ค. 2562)  
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับการจ้าง (06 ส.ค. 2562)  
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานก่อสร้าง (26 ก.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ (01 ก.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานก่อสร้าง (25 มิ.ย. 2562)
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานก่อสร้าง (02 พ.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานก่อสร้าง (18 เม.ย. 2562)
แจ้งประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง (07 ก.พ. 2562)
รายงานผลการตรวจสอบราคากลาง (04 ม.ค. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561 (15 พ.ย. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม-เดือนเมษายน 2561 (15 พ.ย. 2561)
ขออนุมัตประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (09 ต.ค. 2561)
แจ้งประชาสัมพันธ์ราคากลางอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ (29 มิ.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลโ... (03 พ.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานก่อสร้าง (01 พ.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานก่อสร้าง (03 เม.ย. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (28 มี.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 (28 มี.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 (28 มี.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14120
โทรศัพท์ : 0-3569-1490  โทรสาร : 0-3569-1490  อีเมล์ :
 
admin@tambonphothong.go.th

Powered By  tambonphothong