Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
อำนาจหน้าที่
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการชุมชน
ชุมชนบ้านคลองมะขาม ม.๓ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนบ้านคลองสาหร่าย ม.๔ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนตลาดสดโพธิ์ทอง ม.๕ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนบ้านตลาดเหนือ ม.๖ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนบ้านห้วยลิงตก ม.๗ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนบ้านอินทประมูล ม.๓ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านอินทประมูล ม.๔ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านวัดป่ามุนี ม.๕ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านวัดใหม่บุญศิริ ม.๖ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านวัดใหม่บุญศิริ ม.๗ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านวัดเกาะ ม.๑ ตำบลบางพลับ
ชุมชนบ้านวัดเกาะ ม.๒ ตำบลบางพลับ
ชุมชนบ้านวัดเกาะ ม.๓ ตำบลบางพลับ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรมเทศบาล
ดาวน์โหลดเอกสารราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การสุขาภิบาลอาหาร
แนวคิดและหลักการด้านสุขาภิบาล
มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑ (06 พ.ย. 2561)  
ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังสร้างสังคมไทยให้เป็นธรรมและเข้มแข็ง (05 พ.ค. 2561)  
ประชาสัมพันธ์ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ... (01 พ.ค. 2561)  
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (20 เม.ย. 2561)
ขอประชาสัมพันธ์การใช้เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.... (15 มี.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ แรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (03 ม.ค. 2561)
สัญญาประชาคมสัญญาใจไทยทั้งชาติ (27 ธ.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๐... (06 ธ.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (06 พ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ... (25 ต.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนการดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๑ (25 ต.ค. 2560)
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑... (15 ส.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์แจ้งจุดรวบรวมขยะอันตรายของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง (18 ก.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์การยื่นแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพ (18 ก.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี 2560 (18 ก.ค. 2560)
เรื่องรับทราบนโยบายการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ปลอดจากการทุจริต (29 พ.ค. 2560)
การประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร (26 พ.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์การชำระเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี ... (23 ธ.ค. 2559)
ประชาสัมพันธ์การชำระเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้อง (23 ธ.ค. 2559)
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙... (08 ก.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน... (23 ต.ค. 2561)  

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ... (22 ต.ค. 2561)  

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน... (13 ต.ค. 2561)  

กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้... (29 ส.ค. 2561)

โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ... (21 ส.ค. 2561)

โครงการฝึกอบรมสร้างจิตสำน... (16 ส.ค. 2561)

โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภั... (14 ส.ค. 2561)

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พร... (12 ส.ค. 2561)

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ เท... (08 ส.ค. 2561)

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพ... (28 ก.ค. 2561)

โครงการก่อสร้างอาคารป้องก... (13 ก.ค. 2561)

การฝึกอบรมป้องกันและระงับ... (30 มิ.ย. 2561)

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก... (26 มิ.ย. 2561)

โครงการป้องกันโรคไข้เลือด... (22 มิ.ย. 2561)

มอบถังน้ำสแตนเลสให้กับทั้... (14 มิ.ย. 2561)

มอบถุงยังชีพพระราชทาน (08 มิ.ย. 2561)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติแ... (06 มิ.ย. 2561)

บ้านพักเด็กลงพื้นที่ให้คว... (05 มิ.ย. 2561)

ประชุมประชาคมในเขตเทศบาลต... (15 พ.ค. 2561)

เทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ... (18 เม.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561 (15 พ.ย. 2561)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม-เดือนเมษายน 2561 (15 พ.ย. 2561)  
ขออนุมัตประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (09 ต.ค. 2561)  
แจ้งประชาสัมพันธ์ราคากลางอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ (29 มิ.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลโ... (03 พ.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานก่อสร้าง (01 พ.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานก่อสร้าง (03 เม.ย. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (28 มี.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 (28 มี.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 (28 มี.ค. 2561)
แจ้งประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง (23 มี.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง (23 มี.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง (20 มี.ค. 2561)
แจ้งประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบล... (08 มี.ค. 2561)
แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง (06 มี.ค. 2561)
แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง (06 มี.ค. 2561)
แจ้งประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง (27 ก.พ. 2561)
แจ้งประชาสัมพันธ์ราคากลางวัสดุก่อสร้าง-เสาเข็มไม้ยูคา (19 ม.ค. 2561)
แจ้งประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง (12 ม.ค. 2561)
แจ้งประชาสัมพันธ์ราคากลางอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ (01 ธ.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14120
โทรศัพท์ : 0-3569-1490  โทรสาร : 0-3569-1490  อีเมล์ :
 
admin@tambonphothong.go.th

Powered By  tambonphothong