Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการชุมชน
ชุมชนบ้านคลองมะขาม ม.๓ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนบ้านคลองสาหร่าย ม.๔ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนตลาดสดโพธิ์ทอง ม.๕ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนบ้านตลาดเหนือ ม.๖ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนบ้านห้วยลิงตก ม.๗ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนบ้านอินทประมูล ม.๓ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านอินทประมูล ม.๔ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านวัดป่ามุนี ม.๕ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านวัดใหม่บุญศิริ ม.๖ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านวัดใหม่บุญศิริ ม.๗ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านวัดเกาะ ม.๑ ตำบลบางพลับ
ชุมชนบ้านวัดเกาะ ม.๒ ตำบลบางพลับ
ชุมชนบ้านวัดเกาะ ม.๓ ตำบลบางพลับ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรมเทศบาล
ดาวน์โหลดเอกสารราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การสุขาภิบาลอาหาร
แนวคิดและหลักการด้านสุขาภิบาล
มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๐... (06 ธ.ค. 2560)  
สัญญาประชาคมสัญญาใจไทยทั้งชาติ (07 พ.ย. 2560)  
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (06 พ.ย. 2560)  
ประชาสัมพันธ์ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ... (25 ต.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนการดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๑ (25 ต.ค. 2560)
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑... (15 ส.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์แจ้งจุดรวบรวมขยะอันตรายของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง (18 ก.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์การยื่นแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพ (18 ก.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี 2560 (18 ก.ค. 2560)
เรื่องรับทราบนโยบายการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ปลอดจากการทุจริต (29 พ.ค. 2560)
การประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร (26 พ.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์การชำระเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี ... (23 ธ.ค. 2559)
ประชาสัมพันธ์การชำระเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้อง (23 ธ.ค. 2559)
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙... (08 ก.ค. 2559)
แหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง (21 มิ.ย. 2559)
ภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชครบ 70 ปีและสมเด็จพระน... (14 มิ.ย. 2559)
แจ้งประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (04 เม.ย. 2559)
แจ้งประชาสัมพันธ์การชำระเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจ... (03 ธ.ค. 2558)
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ที่ สภาฯ ๒๕/๒๕๕๘ วันท... (30 พ.ย. 2558)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดแพรคลุมป้าย"อาค... (13 ต.ค. 2558)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักก... (24 ต.ค. 2560)  

ดอกดาวเรืองบานสะพรั่งที่เ... (09 ต.ค. 2560)  

โครงการอบรมหลักสูตรการสุข... (03 ส.ค. 2560)  

โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน... (03 ส.ค. 2560)

พิธีทำบุญตักบาตร อาหารแห้... (27 ก.ค. 2560)

เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลโพ... (18 ก.ค. 2560)

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวช... (11 ก.ค. 2560)

โครงการ "ฝึกอบรมจิตอาสาปร... (30 มิ.ย. 2560)

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง นำโดยท... (18 เม.ย. 2560)

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโพธ... (27 มี.ค. 2560)

คณะผู้บริหารร่วมกิจกรรมกา... (13 มี.ค. 2560)

คณะผู้บริหารลงพื้นที่ปรับ... (13 มี.ค. 2560)

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโพธ... (13 มี.ค. 2560)

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโพธ... (13 มี.ค. 2560)

เทศบาลตำบลโพธิ์ทองร่วมกับ... (03 มี.ค. 2560)

พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100... (23 ม.ค. 2560)

กิจกรรมลอยกระทงประจำปี พ.... (22 พ.ย. 2559)

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโพธ... (01 พ.ย. 2559)

พิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร ... (01 พ.ย. 2559)

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักก... (25 ต.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แจ้งประชาสัมพันธ์ราคากลางอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ (01 ธ.ค. 2560)  
แจ้งประชาสัมพันธ์ราคากลางงานจ้างเหมาบริการ (01 พ.ย. 2560)  
แจ้งประชาสัมพันธ์ราคากลางอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ (31 ต.ค. 2560)  
ขออนุมัติประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้้อจัดจ้าง (12 ต.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างประปา (02 ต.ค. 2560)
แจ้งประชาสัมพันธ์ราคากลางงานจ้างเหมาบริการ (29 ก.ย. 2560)
แจ้งประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง (04 ก.ย. 2560)
แจ้งประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง (28 ส.ค. 2560)
แจ้งประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้าง (01 ส.ค. 2560)
แจ้งประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้าง (25 ก.ค. 2560)
แจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดการคำนวนราคากลาง (03 ก.ค. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 (15 พ.ค. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (15 พ.ค. 2560)
แจ้งประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้าง (24 เม.ย. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 (19 เม.ย. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 (06 มี.ค. 2560)
ขออนุมัติประชาสัมพันธ์การสอบราคา (20 ก.พ. 2560)
ขออนุมัติประชาสัมพันธ์การจ้างเหมาก่อสร้าง (10 ก.พ. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 (06 ก.พ. 2560)
การจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบ... (01 ก.พ. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14120
โทรศัพท์ : 0-3569-1490  โทรสาร : 0-3569-1490  อีเมล์ :
 
admin@tambonphothong.go.th

Powered By  tambonphothong