เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
 


กิจกรรมเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง


ทต.โพธิ์ทอง โดยการนำของนางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ จัดพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยท่านอภิชาติ ศรีเหรา นอภ.โพธิ์ทองให้เกียรติเป็นประธานฯ และร่วมมอบข้าวสารแก่กลุ่มเปราะบาง โดยมีนางสาววาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 (จังหวัดปทุมธานี) คณะผู้บริหาร สท. ประธานชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

2023-01-16
2023-01-15
2023-01-01
2022-12-26
2022-12-05
2022-11-08
2022-10-25
2022-10-23
2022-10-13
2022-09-01