เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
 


เข้าร่วมโครงการ คลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวารักษาธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม ณ คลองส่งน้ำ ๓ ซ้าย


วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ุ ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา นางสาวผกามาศ ภุ่ประดิษฐ์ นายกเททศมนตรี ได้เข้าร่วมโครงการ คลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวารักษาธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม ณ คลองส่งน้ำ ๓ ซ้าย ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

2024-04-23
2024-04-17
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-22
2024-03-21
2024-03-18
2024-03-18