เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
 


กิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง


วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายอนุชา เรืองอมรวิวัฒน์ นายอำเภอโพธิ์ทอง ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพธิ์ทองเป็นการส่วนตัว ในครั้งนี้ได้ร่วมบรรเลงดนตรีไทย (อังกะลุง) และร่วมพูดคุยกับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุอย่างเป็นกันเอง

2024-04-23
2024-04-17
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-22
2024-03-21
2024-03-18
2024-03-18