เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
 


ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย


วันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ น นางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย โดยมีนายพิริยะ ฉันทดิลก

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน ณ บริเวณโดมอาคารสำนึกรัก

บ้านเกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

2024-04-23
2024-04-17
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-22
2024-03-21
2024-03-18
2024-03-18