เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
 


โครงการมอบผ้าอ้อมทางเลือก ลงพื้นที่ตำบลบางพลับ เเละตำบลอินทประมูล


วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ คณะผู้บริหาร นำโดยนางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ นายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ ตำบลบางพลับ เเละตำบลอินทประมูล มอบผ้าอ้อมทางเลือก แผ่นรองซับการขับถ่าย สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะไม่ได้ จำนวน ๒๖ ราย

2024-04-23
2024-04-17
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-22
2024-03-21
2024-03-18
2024-03-18