เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
 


โครงการมอบผ้าอ้อมทางเลือก ลงพื้นที่ตำบลอ่างเเก้ว


วันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ นางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นายจิรศักดิ์ ภู่ประดิษฐ์ รองนายกเทศมนตรี

รองปลัดเทศบาล ผอ. กองสาธารณสุขฯ เจ้าหน้าที่ รพ.โพธิ์ทอง อสม. และนักบริบาล ลงพื้นที่ตำบลอ่างแก้ว มอบผ้าอ้อมทางเลือก แผ่นรองซับการขับถ่าย สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะไม่ได้ จำนวน ๑๖ ราย

2024-04-23
2024-04-17
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-22
2024-03-21
2024-03-18
2024-03-18