เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
 


งานแถลงความสำเร็จโครงการดิจิทัล อินฟินิตี้ สมาร์ทไลน์ (DIGTAL INFINITY Smart Living)


วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567  เวลา 10.00 น นางสาวผามาศ ภู่ประดิษฐ์ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นายจิรศักดิ์ ภู่ประดิษฐ์ รองนายกเทศมนตรี เข้าร่วมงานแถลงความสำเร็จโครงการดิจิทัล อินฟินิตี้ สมาร์ทไลน์ (DIGTAL INFINITY Smart Living) ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ พร้อมทั้งร่วมเสวนาหัวข้อชุมชนน่าอยู่บ่มเพาะสู่เมืองอัจฉริยะต้นแบบ และร่วมรับฟังแนวทางนโยบายภาพรวมการขับเคลื่อนและต่อยอด Smart City จาก นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

2024-04-23
2024-04-17
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-22
2024-03-21
2024-03-18
2024-03-18