เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
 


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า


วันจันทร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

#โดยนางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นายจิรศักดิ์ ภู่ประดิษฐ์์ รองนายกเทศมนตรี ร่วมสร้างขวัญกำลังให้กับทีมงานก่อนลง

พื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในเขตเเทศบาลฯทั้ง ๑๓ ชุมชน จำนวน ๑,฿๕๘ ตัว

2024-04-23
2024-04-17
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-22
2024-03-21
2024-03-18
2024-03-18