เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
 


กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗


วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบล

โพธิ์ทอง โดยนางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ นายกเทศมนตรี จัดโครงการส่งเสริมเเละพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ได้รับเกียรติจากนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เเละในวันเดียวกัน เวลา ๑๓.๐๐ น โครงการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม เเละประเพณี โดยได้รับเกียรติจาก ส.ส.กรวีร์ ปริศนานันทกุล ส.ส.ภราดร ปริศนานันทกุล เเละนายอนุชา เรืองอมรวิวัฒน์ นายอำเภอโพธิ์ทอง ร่วมกิจกรรมสันทนาการของผู้สูงอายุ กิจกรรมเข้าจังหวะฯ กิจกรรมสงฆ์น้ำพระพุทธ เเละกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

2024-04-23
2024-04-17
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-22
2024-03-21
2024-03-18
2024-03-18