เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
 


ทอดผ้าป่าสามัคคี และ พิธีสรงน้ำพระ ณ วัดเกาะ


วันพุธที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 16.00 น. นางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ นายจิรศักดิ์ ภู่ประดิษฐ์ รองนายกเทศมนตรี พร้อม สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม สืบสานประเพณีสงกรานต์

- ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี และ

- พิธีสรงน้ำพระ ณ วัดเกาะ ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

2024-04-23
2024-04-17
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-22
2024-03-21
2024-03-18
2024-03-18