เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
 


เปิดโครงการเยาวชนอาสาเรียนรู้ กู้ชีพ กู้ภัย ร่วมใจต้านภัยโควิด (COVID - 19) ของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง


10 ส.ค.2565 เวลา 09.00 น. นางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนอาสาเรียนรู้ กู้ชีพ กู้ภัย ร่วมใจต้านภัยโควิด (COVID - 19) ของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดอ่างทอง คณะครู และนักเรียน โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" ร่วมกิจกรรมการอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาลฯ

2023-01-16
2023-01-15
2023-01-01
2022-12-26
2022-12-05
2022-11-08
2022-10-25
2022-10-23
2022-10-13
2022-09-01