เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
 


กิจกรรม ถวายพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 7:00 น.นางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์นายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้ ผอ.บุญมา เปรมปรี เลขานุการนายกเทศมนตรีพ ร้อมด้วยประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรม ถวายพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุเสาวรีย์บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอโพธิ์ทอง โดยมีนายอภิชาติ ศรีเหลา นายอำเภอโพธิ์ทอง เป็นประธาน

2024-04-08
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-22
2024-03-21
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-14
2024-02-27
2024-02-22