เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
 


กิจกรรม ถวายพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 7:00 น.นางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์นายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้ ผอ.บุญมา เปรมปรี เลขานุการนายกเทศมนตรีพ ร้อมด้วยประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรม ถวายพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุเสาวรีย์บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอโพธิ์ทอง โดยมีนายอภิชาติ ศรีเหลา นายอำเภอโพธิ์ทอง เป็นประธาน

2023-01-16
2023-01-15
2023-01-01
2022-12-26
2022-12-05
2022-11-08
2022-10-25
2022-10-23
2022-10-13
2022-09-01