เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
 


กิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุ สามเณร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖


เริ่มต้นพุทธศักราชใหม่ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยนางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ จัดงานทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสามเณร เพื่อความเป็นมงคลรับปีใหม่ โดยได้ รับ เกียรติจาก ฯพณฯสมศักดิ์ ปริศนานันทกุลอ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการส.ส.กรวีร์ ปริศนานันทกุล โดยมี ได้นายอภิชาติ ศรีเหรา นายอำเภอโพธิ์ทอง เป็นประธานณ บริเวณลานวัดศีลขันธาราม

2023-03-29
2023-03-29
2023-03-18
2023-03-16
2023-03-14
2023-03-10
2023-03-10
2023-03-07
2023-03-02
2023-03-02