เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
 


พิธีเปิดศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง


วันจันทร์ 16 มกราคม 2566 เวลา 9.30 น. ฯพณฯ สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

โดยนางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน มีนางสาววาสนา       ทองจันทร์ พม.จว.อท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนผู้พิการ และกลุ่มเปราะบาง เข้าร่วมพิธีบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ทองวัดเกาะหมู่ 2 ตำบลบางพลับ

พร้อมมอบข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มแก่กลุ่มเป้าหมาย😛😛😛

youtube  https://www.youtube.com/channel/UCBcXJidrMqoYycBFflR

2024-04-08
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-22
2024-03-21
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-14
2024-02-27
2024-02-22