เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
 


กิจกรรมการประชุมสภาเทศบาล


วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลโพธิทอง จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

 

2023-05-29
2023-05-26
2023-05-25
2023-05-23
2023-05-08
2023-05-03
2023-05-01
2023-05-01
2023-04-18
2023-04-12