เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
 


กิจกรรมลดค่า PM 2.5


คืนวันวันจันทร์ที่13 มีนาคม เวลา 20.00 -23.00 น. เทศบาลตำบลโพธิ์ทองนำโดย นางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตธิ พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ งานป้องกันฯ กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการล้างถนนโพธิ์ทอง-แสวงหา สาย 3064 เพื่อดับฝุ่น PM และสุขอนามัยที่ดีของประชาในเขตเทศบาล

2023-05-29
2023-05-26
2023-05-25
2023-05-23
2023-05-08
2023-05-03
2023-05-01
2023-05-01
2023-04-18
2023-04-12