เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
 


โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาสิ่งแวดล้อม


นพุธที่ 15 มี.ค.2566  ที่ผ่านมา นางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย ผอ.กองช่าง ผอ.กองสาธารณสุขฯ  ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน โครงปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณริมแม่น้ำน้อย ม. 6 ,7 ต.อินทประมูล
(#) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดียิ่ง

(#)เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยท่านนายกผกามาศ ภู่ประดิษฐ์
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

2023-05-29
2023-05-26
2023-05-25
2023-05-23
2023-05-08
2023-05-03
2023-05-01
2023-05-01
2023-04-18
2023-04-12