เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
 


กิจกรรมการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง


วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. นางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ นายกเทศมนตรี เป็นประธานประชุมคัดเลือกประธาน / คณะกรรมการ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลฯ และสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลฯเข้าร่วมประชุม จำนวน 59 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

2024-04-23
2024-04-17
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-22
2024-03-21
2024-03-18
2024-03-18