เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
 


กิจกรรมการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง


วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. นางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ นายกเทศมนตรี เป็นประธานประชุมคัดเลือกประธาน / คณะกรรมการ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลฯ และสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลฯเข้าร่วมประชุม จำนวน 59 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

2023-05-29
2023-05-26
2023-05-25
2023-05-23
2023-05-08
2023-05-03
2023-05-01
2023-05-01
2023-04-18
2023-04-12