เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
 


กิจกรรมการตรวจเยี่ยมตลาดสดเทศบาลฯ


เช้าวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 สำนักเขตสุขภาพที่ 4 ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง จนท.รพ.โพธิ์ทอง ลงพื้นตลาดสดเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เพื่อตรวจเยี่ยมและทำแบบสอบถามด้านสุขภาพ และ ประเมิน EHA โดยมีนางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ นายกเทศมนตรี ผอ.กองสาธารณสุขฯ 

จนท.เทศบาลฯ..ให้การต้อนรับและรับการตรวจเยี่ยม...

 

2023-09-08
2023-09-08
2023-08-30
2023-08-29
2023-08-29
2023-08-25
2023-08-15
2023-08-12
2023-08-02
2023-08-01