เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
 


งานบริการสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม


*เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯออกให้บริการกู้ชีพ รับ-ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉิน 🚑🚑

*และออกบริการรักษาความสะอาดและจัดเก็บขยะมูลฝอย

2024-06-11
2024-05-01
2024-04-23
2024-04-17
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-22
2024-03-21