เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
 


ประชุมสภาเทศบาล


*เทศบาลตำบลโพธิ์ทองจัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

2023-09-08
2023-09-08
2023-08-30
2023-08-29
2023-08-29
2023-08-25
2023-08-15
2023-08-12
2023-08-02
2023-08-01