เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
 


มอบสิ่งของจำเป็นแก่ผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการ


วันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ นางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ทอง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพลับตำบลอินทปมูล และตำบลอ่างเเก้ว และอสม. มอบสิ่งของจำเป็นแก่ผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการ

๑. โครงการจัดการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LONG TERM CARE /LTC) จำนวน ๓๒ ราย

๒. โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ จำนวน ๒๐ ราย

2024-04-23
2024-04-17
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-22
2024-03-21
2024-03-18
2024-03-18