เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติมครั้งที ๑/ พ.ศ ๒๕๖๖


วันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ฝ่ายนโยบายและแผนงานได้จัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติมครั้งที ๑/ พ.ศ ๒๕๖๖

2023-12-05
2023-11-27
2023-11-15
2023-11-09
2023-11-05
2023-10-30
2023-10-23
2023-10-19
2023-10-13
2023-09-25