เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
 


ฝ่ายนโยบายและแผนงาน จัดประชุมประชาคมระดับตำบล ๓ ตำบล เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/พ.ศ. ๒๕๖๖


วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ฝ่ายนโยบายและแผนงาน จัดประชุมประชาคมระดับตำบล ๓ ตำบล เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/พ.ศ. ๒๕๖๖

เวลา ๐๙.๓๐ น.ตำบลอ่างแก้ว ณ ศาลเจ้าพ่อโพธิ์ทอง

เวลา ๑๓.๐๐ น. ตำบลบางพลับ ณ อาคารชาญประชารวมใจ วัดเกาะ

เวลา ๑๕.๐๐ น. ตำบลอินทประมูล ณ ลานอเนกประสงค์ลานโพธิ์

2023-12-05
2023-11-27
2023-11-15
2023-11-09
2023-11-05
2023-10-30
2023-10-23
2023-10-19
2023-10-13
2023-09-25