เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
 


ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ พร้อมด้วยทีมงานกู้ชีพเทศบาลฯ เดินทางเข้าร่วมพิธีรับโลห์รางวัล


วันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นางสาววีร์สุดา สุขขี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ พร้อมด้วยทีมงานกู้ชีพเทศบาลฯ เดินทางเข้าร่วมพิธีรับโลห์รางวัล “การดำเนินงานและบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ ประจำปี ๒๕๖๖” ณ อบจ. สุพรรณบุรี

2023-12-05
2023-11-27
2023-11-15
2023-11-09
2023-11-05
2023-10-30
2023-10-23
2023-10-19
2023-10-13
2023-09-25