เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
 


เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกระงับเหตุเพลิงไหม้


เช้ามืดของวันอาทิตย์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๔.๓๐ น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกระงับเหตุเพลิงไหม้ ณ บ้านเลขที่ ๒๕-๒๖ หมู่ที่ ๖ ต.อ่างแก้ว เจ้าของบ้าน คือนางสาวอุษา ช้างพันธ์ เป็นบ้านไม้เพลิงได้ลุกไหม้อย่างรวดเร็วเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายเกือบทั้งหลัง

จนท.ป้องกันฯ ได้ระดมกำลังระงับเหตุไว้ได้โดยโดยไม่รุกลามไปบ้านเรือนใกล้เคียง .. ส่วนมูลค่าความเสียหายและสาเหตุนั้น อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินการของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิสูตรหลักฐาน #เบื้องต้นนี้นางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือพร้อมมอบสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการเบื้องต้นแล้ว #เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ขอขอบคุณทีมงาน

๑. อบต. อ่างแก้ว

๒. อบต. บางพลับ

๓. อบต. คำหยาด

๔. อบต. บางเจ้าฉ่า

๕. อบต. อินทประมูล

๖. เทศบาลตำบลทางพระ

และทุกภาคส่วนที่ร่วมมือร่วมแรงกายแรงใจในการระงับเหตุฯ มา ณ โอกาสนี้

2023-12-05
2023-11-27
2023-11-15
2023-11-09
2023-11-05
2023-10-30
2023-10-23
2023-10-19
2023-10-13
2023-09-25