เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
 


กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ๑๓ ก.ค. ๖๖


วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐-๑๗.๓๐ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพธิ์ทองได้จัดกิจกรรม ๒ กิจกรรม

๑. ฝึกเล่นอังกะลุงเบื้องต้น

๒. ออกกำลังกาย นันทนาการ เดินออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ..เส้นทางจากสำนักงานเทศบาลฯ ตำบลบางพลับ - หมู่ ๗ ตำบลอ่างแก้วบ้าน อาจารย์รุ่งโรจน์ โกสยะมาศ รวมไปกลับเเล้ว ๒.๕ กม. โดยประมาณ

2023-12-05
2023-11-27
2023-11-15
2023-11-09
2023-11-05
2023-10-30
2023-10-23
2023-10-19
2023-10-13
2023-09-25