เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
 


จัดประชุมประชาคม ชี้เเจงเเนวทางการดำเนินงาน กิจการการประปา


วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. กองช่างเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง จัดประชุมประชาคม ชี้เเจงเเนวทางการดำเนินงาน กิจการการประปา อัตราค่าบริการ เเละค่าธรรมเนียม การใช้น้ำประปา

ตำบลอินทประมูล ณ ลานอเนกประสงค์ลานโพธิ์

2023-12-05
2023-11-27
2023-11-15
2023-11-09
2023-11-05
2023-10-30
2023-10-23
2023-10-19
2023-10-13
2023-09-25