เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
 


กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ณ วัดขุนอินทประมูล


วันอังคารที่ 1 ส.ค. 2566 เวลา 17.30 น. นางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยพนักงานเจ้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ณ วัดขุนอินทประมูล

ร่วมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา (พระครูวิเศษชัยวัฒน์) การถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน แห่ผ้าห่มองค์พระพุทธไสยาสน์ และเวียนเทียนรอบองค์พระพุทธไสยาสน์ โดยท่าน ผวจ.อท. เป็นประธานในพิธี โดยท่านสมศักดิ์ ปริศนานนันทกุล ท่าน ส.ส กรวีร์ ท่านส.ส. ภราดร ปริศนานันทกุล ท่านนายอำเภอโพธิ์ทอง หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดและอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมกิจกรรม

2023-12-05
2023-11-27
2023-11-15
2023-11-09
2023-11-05
2023-10-30
2023-10-23
2023-10-19
2023-10-13
2023-09-25