เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
 


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา


วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ นางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา

- เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีทำบุญถวายพระราชกุศล

- เวลา ๑๗.๓๐ น. พิธีถวายเครื่องราชสัการะวางพานพุ่ม และพิธีจุเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยมี นายอภิชาติ ศรีเหรา นายอำเภอโพธิ์ทอง เป็นประธานในพิธี .. ณ อาคารโดมโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"

2023-12-05
2023-11-27
2023-11-15
2023-11-09
2023-11-05
2023-10-30
2023-10-23
2023-10-19
2023-10-13
2023-09-25