เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
 


กิจกรรม “โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ “ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖


วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการ “โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ “ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ อสม.และประชาชน ได้รับความรู้เรื่องสุขภาพ ส่งเสริมให้ อสม. ประชาชน มีส่วนร่วม เกิดความตระหนักในการดูแลตัวเอง /ครัวเรือน และบูรณาการทุกภาคส่วนในการดูแลสุขภาพ

2023-12-05
2023-11-27
2023-11-15
2023-11-09
2023-11-05
2023-10-30
2023-10-23
2023-10-19
2023-10-13
2023-09-25