เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
 


งานขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนเเปลงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เเละโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน


วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๔๕ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ลานโพธิ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง นางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย ท่านอภิชาติ ศรีเหรา นายอำเภอโพธิ์ทอง กล่าวต้อนรับ นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ลงพื้นที่ติดตามงานขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนเเปลงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เเละโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน ในการนี้คณะทำงานฯ เยี่ยมชมกิจกรรมของชุมชนที่นำมาแสดง และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้สูงอายุและประชาชน จากนั้นลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงเรียนผู้สูงอายุ เยี่ยมชมการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดในแหล่งสาธารณะหมู่บ้าน เยี่ยมชมผักสวนครัวตามโครงการ “ศาสตร์พระราชาสู่ครัวชุมชนเพื่อคนโพธิ์ทอง”

2023-12-05
2023-11-27
2023-11-15
2023-11-09
2023-11-05
2023-10-30
2023-10-23
2023-10-19
2023-10-13
2023-09-25