เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
 


กิจกรรมโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดิน เเละโครงการส่งเสริมโภชนาการเเละสุขภาพอนามัยเเม่เเละเด็ก


วันที่  ๕ - ๗ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองการบริหารจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเเละพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ ตำบลอ่างเเก้ว หมู่ที่ ๓,๔,๕,๖ เเละ ๗ ตำบลบางพลับ หมู่ที่ ๑,๒ เเละ ๓ ตำบลอินทประมูล หมู่ที่ ๓,๔,๕,๖ เเละ ๗ ส่งมอบสิ่งของตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดิน เเละโครงการส่งเสริมโภชนาการเเละสุขภาพอนามัยเเม่เเละเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

2023-12-05
2023-11-27
2023-11-15
2023-11-09
2023-11-05
2023-10-30
2023-10-23
2023-10-19
2023-10-13
2023-09-25