เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
 


พิธีมอบป้ายรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ประเภทตลาด ณ อบจ.อ่างทอง จำนวน ๖ ร้าน


วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง มอบหมายให้ นางสาววีร์สุดา สุขขี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม ร่วมพิธีมอบป้ายรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ประเภทตลาด ณ อบจ.อ่างทอง จำนวน ๖ ร้านดังนี้

๑.) นางสาวสุชาดา ล่อกิม จำหน่าย ไก่สด

๒.) นางสุกัญญา ศรีดำรงพันธุ์ จำหน่ายหมูสด

๓.) นางเกษม ภู่พันธุ์ จำหน่ายหมูสด

๔.) นายกิตติศักดิ์ เกตุสิทธิ จำหน่ายหมูสด

๕.) นายปรีชา มหิงสุพรรณ์ จำหน่ายไก่สด

๖.) นายสมคิด ล่อกิม จำหน่ายไก่สด

2024-01-31
2024-01-31
2024-01-13
2024-01-01
2023-12-05
2023-11-27
2023-11-15
2023-11-09
2023-11-05
2023-10-30