เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
 


กิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช (วันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดขมหาราช) โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เเละพิธีวางพวงมาลา


วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๓๐

นางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ นายกเทศมนตรี มอบหมาย นายจิรศักดิ์ ภู่ประดิษฐ์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช (วันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดขมหาราช) โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เเละพิธีวางพวงมาลา ณ โดมโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"

2024-01-31
2024-01-31
2024-01-13
2024-01-01
2023-12-05
2023-11-27
2023-11-15
2023-11-09
2023-11-05
2023-10-30