เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
 


มอบสิ่งของ ให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุ ๑๐๐ ปีขึ้นไปจำนวน ๒ ท่าน


วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา นายพิริยะ ฉันทดิลก

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ เขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง มอบสิ่งของ ให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุ ๑๐๐ ปีขึ้นไปจำนวน ๒ ท่าน ณ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลอ่างแก้ว โดยมี คณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเทศบาลให้การต้อนรับ

2024-01-31
2024-01-31
2024-01-13
2024-01-01
2023-12-05
2023-11-27
2023-11-15
2023-11-09
2023-11-05
2023-10-30