เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
 


โครงการ "Digital Infinity Smart Living" ด้านธุรกิจอาหารท่องเที่ยว


วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. นางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ นายกเทศมนตรี กล่าวต้อนรับ เเละนายวิศิษฏ์ ไหมเพ็ชร หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคกลางตอนกลางเเถลงภาพรวมการดำเนินโครงการ "Digital Infinity Smart Living" ด้านธุรกิจอาหารท่องเที่ยว โดยมีนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

2024-01-31
2024-01-31
2024-01-13
2024-01-01
2023-12-05
2023-11-27
2023-11-15
2023-11-09
2023-11-05
2023-10-30