เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
 


โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง เพื่อส่งเสริมและสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของไทย


วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๓๐ น. เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง เพื่อส่งเสริมและสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของไทย ให้คงอยู่สืบต่อไป โดยมีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความสัมพันธ์อันดี

- ปิดทองไหว้พระ..ทำบุญ

- การแสดงดนตรีไทย (อังกะลุง) โดย ชมรมผู้สูงอายุ

- การออกกกำลังกาย (เต้นลีลาส) เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

- การแสดงรำวงย้อนยุค

- และสืบสานประเพณีลอยกระทง ร่วมกัน

โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน และมีนางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ โดยมี ผกก.สถานตำรวจภูธรโพธิ์ทองหัวหน้าส่วนราชการ คณะผุ้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลฯ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณโคมแพวังปลาวัดเกาะ ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

2024-01-31
2024-01-31
2024-01-13
2024-01-01
2023-12-05
2023-11-27
2023-11-15
2023-11-09
2023-11-05
2023-10-30