เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

นางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์


นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง


091-0104411
นายจิรศักดิ์ ภู่ประดิษฐ์
นายชวภณ ยิ้มพงษ์
รองนายกเทศมนตรี   รองนายกเทศมนตรี
099-6504563
064-9962646นางขนิษฐา มาลากิจสกุล
นายบุญมา เปรมปรี
ที่ปรึกษานายกฯ

เลขานุการนายกเทศมนตรี
035-611948

035-611948
 
 
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14120
โทรศัพท์ : 035- 610-611 โทรสาร : 0-3561-0611
Email : http://saraban_5240123@hotmail.com
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign