วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.พ. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
ซื้อค่าใช้จ่ายอื่น ๆ - ผ้าเย็น จำนวน ๔ แพค ตามโครงการส่งนักกีฬาแข่งขัน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๒๔๐ แพคและสปอนเซอร์ จำนวน ๑๐ ลัง เพื่อใช้ในวันฝึกซ้อมและวันแข่งขัน ตามโครงการส่งนักกีฬาแข่งขัน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำพู่กองเชียร์และอุปกรณ์จัดขบวนพาเหรด เพื่อใช้ในโครงการส่งนักกีฬาแข่งขัน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
ซื้ออาหารและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๗๖ คน ตามโครงการส่งนักกีฬาแข่งขัน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
จ้างทำป้ายไม้เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เพื่อใช้ในขบวนพาเหรดโครงการส่งนักกีฬาแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
จ้างเช่าเต็นท์ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดจ้างจัดสถานที่ งานพัฒนาชุมชน ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
จ้างผูกผ้าประดับ บริเวณสถานที่จัดพิธีเปิดศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง จำนวน ๑ จุด เพื่อใช้ในงานพัฒนาชุมชน ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
จ้างป้ายไม้เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง จำนวน ๑ ป้าย เพื่อใช้้ในโครงการส่งนักกีฬาแข่งขัน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง