เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคมคม พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 26 ธ.ค. 2565 ]2
2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 15 ส.ค. 2565 ]1
3 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันพุธที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. [ 3 ส.ค. 2565 ]56
4 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 9 มิ.ย. 2565 ]111
5 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 9 มิ.ย. 2565 ]112
6 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 21 มิ.ย. 2564 ]106
7 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 21 มิ.ย. 2564 ]114
8 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 24 ธ.ค. 2561 ]117
9 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 15 ส.ค. 2561 ]109
10 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 30 พ.ค. 2561 ]115