เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยเเรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 13 มี.ค. 2567 ]7
2 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 4 ม.ค. 2567 ]11
3 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 2 พ.ย. 2566 ]24
4 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 29 ส.ค. 2566 ]30
5 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 15 ส.ค. 2566 ]31
6 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 12 มิ.ย. 2566 ]41
7 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 10 พ.ค. 2566 ]37
8 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 8 มี.ค. 2566 ]51
9 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 15 ส.ค. 2565 ]50
10 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันพุธที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. [ 3 ส.ค. 2565 ]109
11 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 9 มิ.ย. 2565 ]177
12 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 9 มิ.ย. 2565 ]177