เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 9 มิ.ย. 2565 ]19
2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 9 มิ.ย. 2565 ]15
3 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 21 มิ.ย. 2564 ]15
4 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 21 มิ.ย. 2564 ]14
5 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 24 ธ.ค. 2561 ]17
6 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 15 ส.ค. 2561 ]14
7 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 30 พ.ค. 2561 ]18