เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


รายงานประมาณการรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานประมาณการรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ