เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ราคากลางถุงยังชีพตามโครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส หรือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัย(การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ราคากลางถุงยังชีพตามโครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส หรือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัย(การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ