เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว

งานกิจการสภา สำนักปลัดเทศบาล จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาล โดยมีการพิจารณาญัตติ จำนวน 10 ญัตติ มติที่ประชุมให้ความเห็นชอบทุกญัตติ

 อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 13 คน และ สถานที่ในร่ม อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม    เอกสารประกอบ ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ