เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


แต่งตั้งคณะกรรมการการซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและช่างควบคุมงานโครงการจัดซื้อเครื่องกระจ่ายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แต่งตั้งคณะกรรมการการซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและช่างควบคุมงานโครงการจัดซื้อเครื่องกระจ่ายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ