เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ข้อแจ้งตรวจรับงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ( อาคารบริเวณ ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง )

    รายละเอียดข่าว

ข้อแจ้งตรวจรับงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ( อาคารบริเวณ ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง )

    เอกสารประกอบ

ข้อแจ้งตรวจรับงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ( อาคารบริเวณ ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง )
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง