เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอลฟัลท์ติกคอนกรีตถนนอ่างแก้ว 9 บริเวณจากบ้าน ผญ.อมรรัตน์ ขวัญใจ ถึงบ้านนายประภาส เยือกเย็น ม.4 อ่างแก้ว

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอลฟัลท์ติกคอนกรีตถนนอ่างแก้ว 9 บริเวณจากบ้าน ผญ.อมรรัตน์ ขวัญใจ ถึงบ้านนายประภาส เยือกเย็น ม.4 อ่างแก้ว

    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอลฟัลท์ติกคอนกรีตถนนอ่างแก้ว 9 บริเวณจากบ้าน ผญ.อมรรัตน์ ขวัญใจ ถึงบ้านนายประภาส เยือกเย็น ม.4 อ่างแก้ว
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง