เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแพเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง(แพวังปลาวัดเกาะ) ม.2 ต.บางพลับ

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแพเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง(แพวังปลาวัดเกาะ) ม.2 ต.บางพลับ

    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแพเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง(แพวังปลาวัดเกาะ) ม.2 ต.บางพลับ
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง