เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ้อมแซมลงหินคลุกผิวจราจรไหล่ทางถนนอินทประมูล 2 (ริมแม่นํ้าน้อย)

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ้อมแซมลงหินคลุกผิวจราจรไหล่ทางถนนอินทประมูล 2 (ริมแม่นํ้าน้อย)

    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ้อมแซมลงหินคลุกผิวจราจรไหล่ทางถนนอินทประมูล 2 (ริมแม่นํ้าน้อย)
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง